Home

Tervetuloa Hämeen Taksiyrittäjät ry:n kotisivuille


Hämeen Taksiyrittäjät ry:n tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan toimi­vien Suomen Taksiliitto ry:n jäsenten yhteistoimintaa, valvoa jäsentensä jäsenten ja osakkaiden ammatillisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä etuja, toimia epäterveen ja vilpillisen kilpailun estämiseksi sekä pyrkiä kehittämään toiminta-alueensa taksiliikennettä yhä joustavammaksi, tehokkaammaksi ja parhaalla mahdollisella tavalla asiakaskuntaa palvelevaksi ja liikenteenharjoittajia tyydyttäväksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia ja erilaista virkistys­toimintaa. Yhdistys neuvottelee toiminta-alueensa viranomaisten ja järjestöjen kanssa taksiluvallista liikennettä koskevis­ta kysymyksistä, antaa lausuntoja sekä tekee aloitteita ja esityksiä toiminta-alueensa henkilöliikennettä koskevissa asioissa. Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa.

Yhdistys toimii Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen alueella.